Program

Společně pro město krásnější

 • Ochrana zeleně města
 • Podpoříme rekonstrukce břehů Výmoly na území města s podporou Povodí Labe
 • Revitalizace rybníků, aspoň ve fázi projektu
 • Rozšíření kapacity ČOV kvůli nárůst obyvatelů
 • Dokončení vybudování sběrného dvora a zefektivnění systému sběru a nakládání s odpady.

Společně pro město fungující

 • Jednotná podatelna (úřední místo) pro všechny odbory – lidé vyřídí své požadavky na jednom místě, ať již jde o životní prostředí, územní plán či dopravu.
 • Rozšíření parkovacího prostoru v centrální části Úval (P+R); vybudování centrálního parkoviště / parkovacího domu s podporou středočeského kraje
 • Zřízení detašovaného pracoviště pro občanské průkazy a pasy v Úvalech
 • Rozvoj školství – zajištění dostatečné kapacity a kvalitní vzdělávací základny základního školství, podporujeme svazková škola Povýmolí
 • Dostavba mateřské školy v “Cukrovaru”
 • Smysluplný územní plán umožňující kontrolovaný rozvoj města-plánovací smlouvy
 • Efektivní finanční řízení rozpočtu města. Priorita – vyrovnaný rozpočet a snižování dluhu města.

Společně pro lepší život

 • Pokračování v rekonstrukci Úvalských silnic a chodníků
 • Příprava pro výstavbu kulturního domu – centrum kulturního života, místo vhodné pro hudební, divadelní a kino produkci.
 • Rozvoj společenských a kulturních aktivit ve městě, zřízení venkovního přírodního sportovně-kulturního areálu v lomu, podpora spolkového života města, rozvoj sportu a kultury
 • Budeme usilovat o rozvoj koupaliště a přilehlých ploch
 • Podpora rozvoje MDDM

Společně pro zdraví

 • Podpora rozvoje sociálních služeb pro seniory
 • Rozvoj mobilních pečovatelských služeb sloužící k zachování možnosti setrvání seniorů ve své domácnosti.
 • Podpora a rozvoj zdravotnických služeb v Úvalech – rozšíření specializací a provozní doby.
 • Rozšiřování sítě dětských hřišť, sportovišť a přirozených míst setkávání.