Vítejte na stránkách ODS Úvaly

Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu okružní křižovatky silnic I/12 a Jirenské, viz obrázek. Na první pohled by to měla být pro Úvaly dobrá zpráva. Zklidní se doprava, zvýší se bezpečnost na křižovatce. Avšak vždy platí, že něco je za něco. 1️⃣ Problém je v tom, že se nikdo nezabýval napojením ulice Pražská, která je jedním z hlavních výjezdů z města, do této nové křižovatky. 2️⃣ Realizací této stavby se výrazně ztíží možnost výjezdu z Pražské do Jirenské ve směru vlevo, tedy na Prahu a Kolín. Důvody: 🔹 Nový okruh přiblíží dopravu z I/12 ke křižovatce Pražská/Jirenská na cca 30m. Tuto vzdálenost auto, jedoucí

Je nepochybné, že časem bude nutné parkování aut na veřejném prostranství v Úvalech, nejen u nádraží, čím dal více regulovat, neboť aut i obyvatel přibývá a parkovacích míst, paradoxně i vlivem “zeleně” pojaté rekonstrukce uliční sítě, ubývá. Je ovšem otázka, zda čas k regulaci v tak široké zóně, jak je navrženo, nastal už nyní. Zdá se totiž, že dostupná parkovací místa ve zmíněné oblasti zdaleka ještě nejsou ani ve špičkách obsazena. Nemohu se ztotožnit s úvahou, že tím, že bydlím v nějaké části města, mám jakýsi větší nárok na užívání tamějšího veřejného prostranství, než jiní obyvatelé Úval. Nehledě k tomu,

Dne 19.11. proběhl sněm oblasti Praha-východ za účasti čtyř delegátů místního sdružení Úvaly. Předcházelo mu zasedání oblastní rady, jehož se za Úvaly účastnil člen oblastní rady Josef Martinovský. Obě jednání řídil předseda oblasti Praha-východ, místopředseda ODS pan Martin Kupka. Sněm na návrh rady schválil hospodaření za rok 2018, rozpočet na rok 2019 a členské příspěvky. Dále provedl nominace pro celostátní kandidátku ODS do voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou v květnu příštího roku. Za oblast Praha-východ byli nominováni paní Veronika Vrecionová a pan Jiří Kozák. Dále sněm podpořil pana Jana Zahradila na celostátního leadera kandidátky. Sněmu se zúčastnil jako host

Dne 13. 11. proběhla, jako každý měsíc, otevřená rada místního sdružení. Místostarosta Alexis Kimbembe seznámil přítomné s průběhem a výsledky ustavujícího zasedání zastupitelstva, jakož i s hlavními body jednání rady města, konaného téhož dne. Přítomní po krátké diskusi tyto informace vzali na vědomí. Poté se rozběhla debata o všeobecných politických tématech, jakož i o postojích ODS k některým problémům města. Hovořili jsme o parkování v ulicích v okolí nádraží. Shodli jsme se, že situace vyžaduje určitou regulaci. Vycházeje z faktu, že úvalští občané mají možnost si za 500 Kč ročně pořídit parkovací kartu, platnou pro všechny regulované zóny v Úvalech,

4/179