Vítejte na stránkách ODS Úvaly

  Tak nám to uteklo jako nic a zítra půjdeme zase k volbám. K volbám, které další čtyři roky budou udávat, kam naše město půjde. Zda bude hospodařit, chytře investovat a bude prosazovat rozumná řešení, nebo řešit malichernosti a ve výsledku nic nezvládne. ODS Úvaly si na začátku kampaně určila čtyři priority – fungující město, krásné město, zdravé město a fungující město a tyto priority hodlá prosazovat jak v koalici, tak v opozici. „Demokracie je diskuse,“ pravil Masaryk a měl pravdu. Být v koalici sice znamená být hlavním aktérem města, ale neznamená to, že opozice do dění města nezasahuje. Proto hodláme, pokud budeme

Sněm místního sdružení Občanské demokratické strany v Úvalech zvolil dne 13. března 2018: ing. Josef Martinovského předsedou místního sdružení ODS, ing. Alexise Kimbembeho, paní Simona Mašatová a pana Josefa Štěpánovského za místopředsedy místního sdružení ODS.  

Stanovisko MS ODS v Úvalech k politické situaci ve městě poté, co ČSSD opustila koalici na radnici. Dne 4.4.2017 se členové MS ODS sešli na pravidelné schůzce Rady místního sdružení, otevřené všem členům. Po intenzivní diskusi, při které byly zváženy všechny, i teoretické, varianty dalšího vývoje v zastupitelstvu města, přítomní členové jednomyslně přijali následující závěry: 1./ MS ODS bere s politováním na vědomí krok ČSSD. Zároveň po podrobném seznámení se s deklarovanými důvody konstatuje, že tyto nezakládají žádné podstatné porušení koaliční smlouvy od zbylých partnerů, mnohé z nich jsou sporné, nebo interpretovatelné různými způsoby. Proto se ODS domnívá, že skutečné

12/179