Vítejte na stránkách ODS Úvaly

Ve středu 24.10. jsme absolvovali závěrečné vyjednávání o povolebním uspořádání s Otevřenými Úvaly. Výsledkem je koaliční smlouva, kterou za MS ODS po schválení radou místního sdružení podepsali náš předseda Ing. Josef Martinovský a oba zvolení zastupitelé, Ing. Alexis Kimbembe a Miloslav Kolařík, a jejíž text si můžete přečíst. Smlouva zohledňuje všechny základní programové priority obou stran, zároveň však usiluje o udržení finančních nároků v souladu s předpokládanými zdroji. Na funkci uvolněného místostarosty dle této smlouvy ODS navrhne Alexise Kimbembeho, na funkci neuvolněného radního Miloslava Kolaříka a na funkci předsedy komise pro výstavbu, investice a územní plán Josefa Martinovského. Pro zobrazení

Vážení čtenáři, jak jsme již avizovali, rozšířená rada místního sdružení ODS za účasti významné většiny členů jednomyslně doporučila dvěma zastupitelům, zvoleným za ODS, pokračovat v koaliční spolupráci se sdružením Otevřené Úvaly. Udělali jsme to i s tím rizikem, že být vidět vedle tak výrazné osobnosti, jako je Petr Borecký, je opravdu obtížná úloha. Myslíme si totiž, že zřetelný vítěz voleb a úspěšný starosta má dostat šanci pokračovat. Měli jsme možnost vstoupit za velmi atraktivních podmínek do formující se koalice, kterou bych nazval “AntiBorecký”. A to právě byl ten problém. Myslím si totiž, že mezi pěti zastupiteli PRO Úvaly a 1+1

  Vážené Úvalačky a Úvaláci, dovolte mi, abych poděkoval vám všem, kteří jste nám dali ve volbách svůj hlas. Doufali jsme sice, že vás bude více, ale chyby budeme samozřejmě hledat u sebe. 🙂 Za sebe slibuji, že přesto, že mi ke zvolení zastupitelem chybělo asi patnáct hlasů, budu se snažit pro město pracovat co nejlépe dovedu v některé z komisí Rady zastupitelstva. Tento pátek a sobotu nás čeká ještě druhé kolo senátních voleb. Dovoluji si vás znovu poprosit, abyste věnovali svůj čas, šli volit a podpořili pana Mgr. Jiřího Kozáka. Je to mladý a dynamický člověk, který se bude

  Volby máme za sebou, a tak přišel čas vytvářet koalice. Už ihned po volbách jsme měli možnost jednat s případnými koaličními partnery. Jako vůbec první nám nabídl setkání současný starosta Petr Borecký, zástupce Otevřených Úval, našeho dosavadního koaličního partnera. Později i pan Jan Černý z Pro Úvaly. Obě pozvání jsme přijali a obě schůzky byly naplánované na pondělí, a to ve stejném pořadí, jak jsme byli osloveni. Nejdříve jsme se tedy sešli se zástupci Otevřených Úval, které jsou se ziskem šesti mandátů volebním vítězem v Úvalech. V rámci tohoto setkání byly projednány především programové priority. Velkou výhodou při tomto jednání byla dosavadní již

8/179