Náš předseda Josef Martinovský k problematice parkovací zóny v okolí nádraží

Náš předseda Josef Martinovský k problematice parkovací zóny v okolí nádraží
  • Je nepochybné, že časem bude nutné parkování aut na veřejném prostranství v Úvalech, nejen u nádraží, čím dal více regulovat, neboť aut i obyvatel přibývá a parkovacích míst, paradoxně i vlivem “zeleně” pojaté rekonstrukce uliční sítě, ubývá.
  • Je ovšem otázka, zda čas k regulaci v tak široké zóně, jak je navrženo, nastal už nyní. Zdá se totiž, že dostupná parkovací místa ve zmíněné oblasti zdaleka ještě nejsou ani ve špičkách obsazena.
  • Nemohu se ztotožnit s úvahou, že tím, že bydlím v nějaké části města, mám jakýsi větší nárok na užívání tamějšího veřejného prostranství, než jiní obyvatelé Úval. Nehledě k tomu, že v úvalských podmínkách prakticky každý rezident má možnost svůj vůz parkovat doma a uliční parkovací místa by měla sloužit právě k zaparkování, když jedu třeba na opačný konec města.
  • Z výše uvedených předpokladů odvozuji názor, že až to bude opravdu nutné, umím si představit celkem jakýkoli způsob regulace (časové omezení, parkovací hodiny, parkovací karty nebo i kombinaci těchto opatření), ale stejný pro všechny úvalské občany po celých Úvalech. Problém totiž neskončí u nádraží, už dnes je širší centrum, a nejen ono, značně zatížené parkujícími auty. A neumím si představit, že Úvalech vznikne několik různých parkovacích zón s preferencí pro místní rezidenty. Podívejme se kam to vede v Praze. 🔹 Obyvatelé jedné městské části nezaparkují v druhé a všichni jsou nespokojeni. A to je velikost pražských zón s velikostí celých Úval zcela neporovnatelná.

Takže pokud postupně regulovat parkování v Úvalech, pak rozhodně na principu “jedny Úvaly, jedna parkovací zóna”.

Co si o této problematice myslíte vy?