Vyjednávání o koalici po komunálních volbách 2018

Vyjednávání o koalici po komunálních volbách 2018

 

Volby máme za sebou, a tak přišel čas vytvářet koalice.

Už ihned po volbách jsme měli možnost jednat s případnými koaličními partnery. Jako vůbec první nám nabídl setkání současný starosta Petr Borecký, zástupce Otevřených Úval, našeho dosavadního koaličního partnera. Později i pan Jan Černý z Pro Úvaly. Obě pozvání jsme přijali a obě schůzky byly naplánované na pondělí, a to ve stejném pořadí, jak jsme byli osloveni.

Nejdříve jsme se tedy sešli se zástupci Otevřených Úval, které jsou se ziskem šesti mandátů volebním vítězem v Úvalech. V rámci tohoto setkání byly projednány především programové priority. Velkou výhodou při tomto jednání byla dosavadní již osm let trvající spolupráce.

Odpoledne téhož dne jsme se pak sešli s panem Janem Černým, lídrem uskupení Pro Úvaly, které získalo mandátů pět. Jednání se dále účastnili paní Zdenka Jedličková za TOP09 a Petr Petržílek za Úvaláky – Kdo z Koho, jako další případní členové potenciální koalice. Jednání probíhalo ve vstřícné atmosféře.

Po těchto jednáních lze říci, že prostor nabídnutý k uplatnění našich programových priorit byl v obou případech obdobný a spolupráce s oběma uskupeními by byla v zásadě možná. Obě jednání byla korektní.

Na dnešním jednání rady místního sdružení ODS přednesl předseda pan Josef Martinovský výsledky obou schůzek. Přítomní členové i naši zvolení zastupitelé se rozhodli pokračovat dál ve vyjednávání s Otevřenými Úvaly.

K tomuto rozhodnutí jsme se přiklonili z několika důvodů. Jakožto konzervativní strana dáváme přednost našemu dosavadnímu koaličnímu partnerovi. Věříme, že úspěšná koalice Otevřené Úvaly a ODS (dříve i Otevřené Úvaly, ODS a ČSSD), která zde působila minulých osm let, je schopná prosazovat programové priority a rozumná řešení i nadále. V neposlední řadě považujeme tuto případnou koalici za potenciálně stabilnější.

Ještě jednou chceme poděkovat za dosavadní férové jednání všem subjektům a doufáme, že stejně férově bude probíhat i diskuze v zastupitelstvu.