Stanovisko MS ODS v Úvalech k politické situaci ve městě.

Stanovisko MS ODS v Úvalech k politické situaci ve městě.

Stanovisko MS ODS v Úvalech k politické situaci ve městě poté, co ČSSD opustila koalici na radnici.

Dne 4.4.2017 se členové MS ODS sešli na pravidelné schůzce Rady místního sdružení, otevřené všem členům. Po intenzivní diskusi, při které byly zváženy všechny, i teoretické, varianty dalšího vývoje v zastupitelstvu města, přítomní členové jednomyslně přijali následující závěry:

1./ MS ODS bere s politováním na vědomí krok ČSSD. Zároveň po podrobném seznámení se s deklarovanými důvody konstatuje, že tyto nezakládají žádné podstatné porušení koaliční smlouvy od zbylých partnerů, mnohé z nich jsou sporné, nebo interpretovatelné různými způsoby. Proto se ODS domnívá, že skutečné důvody, proč ČSSD opustila koalici jsou asi jiné, nepřísluší nám však zkoumat, jaké.

2./ MS ODS doporučuje zastupitelům města, zvoleným za ODS, pokračovat v koalici se sdružením Otevřené Úvaly. Členové vychází z toho, že tito zastupitelé dostali od voličů mandát k uskutečňování volebního programu ODS a prostor pro jeho realizaci se ve stávající koalici jeví být největší možný.

3./ MS ODS bere na vědomí, že zastupitel a neuvolněný místostarosta Dr. Vítězslav Pokorný opustil řady ČSSD a rozhodl se podpořit zbytek koalice, a souhlasí s tím.

4./ Přítomní členové uložili předsedovi MS sestavit vyjednávací tým, který v termínu co nejkratším vyjedná s OÚ a nezávislým zastupitelem Dr. Pokorným dodatek koaliční smlouvy, který bude reagovat na novou situaci v zastupitelstvu města.

U Úvalech, 6.4.2017

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *