Vítejte na stránkách ODS Úvaly

V současné době končí významná etapa „pasportizace“ dešťové kanalizace v Úvalech. Její délka čítá přibližně 18 km a existuje 494 šachet. Zní to až neuvěřitelně, ale až do této doby neexistoval materiál, který by takto detailně tuto kanalizaci mapoval, přestože se jedná o záležitost enormně důležitou. Vytvoření tohoto materiálu je dalším, velmi významným úspěchem současného vedení města. Bohužel: opět se nejedná o záležitost „na povrchu viditelnou“ a občané ji možná jen těžko ocení. Proč důležitou? Nejen z hlediska možné dostavby či rekonstrukce. Průnik „balastních vod“, to tedy i vody dešťové do kanalizace splaškové významným způsobem negativně ovlivňuje činnost čističky odpadních vod (ČOV) a odstranění

23. duben 2008: Pro Úvaly historický den – podpis smlouvy o spolupráci mezi městem a investorem výstavby na Hostíně. Na základě smlouvy o spolupráci získá město nejméně 80 milionů Kč na hotovosti, které mohou být použity na dostavbu či rekonstrukci infrastruktury města. Bez těchto finančních prostředků by město nemohlo žádat o žádný typ dotací, nepočítáme-li ty drobné, méně významné. Podpisem smlouvy získá město navíc dvě mateřské školky, z nichž jedna bude propojena s prvých stupněm zakladní školy, veřejnou a zeleň, veřejná prostranství a další nemovitý majetek v hodnotě přibližně půl miliardy Kč.                

Již v roce 2007 bylo obnoceno “vítání občánků”, zrušené předtím co by “přežitek socialismu”. Nelze než konstatovat, že se jedná o krásný, působivý – a potřebný akt občanské soudržnosti. Proč nepřivítat maličké, kteří budou naše město obývat a jednou možná určovat i jeho tvář?  

Opravdu, přibýváme:   Počet dětí narozených v Úvalech od roku 2000 – do února roku 2009   2009 8 2008 91 2007 86 2006 76 2005 68 2004 73 2003 69 2002 59 2001 62 2000 50 Samozřejmě je při této příležitosti potřebné připravovat sociální infrastrukturu. Právě v tomto volebním období dochází k zásadním zlomovým změnám, které se týkají mateřských škol i základní školy. Nemůžeme si ovšem nepoložit zásadní otázku: Proč, proboha, až nyní, když bylo přeci dávno jasné, že se počet dětí bude v Úvalech zvyšovat ?? No, současné vedení města, které nastoupilo v roce 2006 se s tímto problémem

176/179