O nás

Jsme místní sdružení občanských demokratů, které je ve vedení města již 12 let. Za těchto 12 let jsme dokázali doslova změnit město kámen po kameni, prosazovali rozumná řešení a celkově bojovali za zájmy Úval.

Proč volit ODS:

 • Má jasné cíle a priority
 • Dbá na urbanistický rozvoj města
 • Klade důraz na bezpečnost ve městě
 • Nabízí kvalitní a morálně čisté odborníky
 • Významný důraz klade na rozvoj společenského života, kultury a sport ve městě
 • Je vyvážená ve smyslu rozvoje města a ochrany jeho přírodního bohatství
 • Komplexně navazuje na všechny realizované projekty nebo akce v městě

Co jsme prosadili:

 • Přivedení pitné vody + distribuce pitné vody do jednotlivých částí Úval
 • Rozšíření kapacity čističky odpadních vod o 50%
 • Podstatné rozšíření splaškové kanalizace
 • Příprava a částečná rekonstrukce drážního koridoru
 • Zásadní rekonstrukce základní školy v Úvalech
 • Rozšíření kapacity v mateřských školách
 • Projekční práce na rekonstrukci náměstí, která se dnes realizují
 • Vydání přes 15,5 milionů korun na rozvoj kulturních a sportovních akcí v období 2006 – 2014

Naše úspěšnost v minulých volbách:

RokZískaných hlasůZískaných mandátů
19947 6893
19985 6723
20024 3193
20068 9144
201010 1075
20145 4723
20185 2742