Oblastní sněm ODS

Oblastní sněm ODS

Dne 19.11. proběhl sněm oblasti Praha-východ za účasti čtyř delegátů místního sdružení Úvaly. Předcházelo mu zasedání oblastní rady, jehož se za Úvaly účastnil člen oblastní rady Josef Martinovský. Obě jednání řídil předseda oblasti Praha-východ, místopředseda ODS pan Martin Kupka.

Sněm na návrh rady schválil hospodaření za rok 2018, rozpočet na rok 2019 a členské příspěvky.

Dále provedl nominace pro celostátní kandidátku ODS do voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou v květnu příštího roku. Za oblast Praha-východ byli nominováni paní Veronika Vrecionová a pan Jiří Kozák. Dále sněm podpořil pana Jana Zahradila na celostátního leadera kandidátky.

Sněmu se zúčastnil jako host předseda ODS pan Petr Fiala, který setrval s delegáty a dalšími přítomnými dvě hodiny v zajímavé a živé diskusi jak o aktuálních tématech vnitřní politiky, tak o mezinárodně politickém ukotvení České republiky. Opakovaně, ve shodě s ostatními diskutujícími,

zdůraznil pozici ODS jako síly, podporující euroatlantické ukotvení České republiky, jakož i naše členství v Evropské Unii. To samozřejmě neznamená, že nebudeme uvnitř tohoto společenství tvrdě hájit naše národní zájmy. Je třeba aktivněji hledat v Unii spojence pro provedení potřebných změn, které by usnadnily tyto zájmy prosazovat, jakož i pro jednotlivá hlasování o konkrétních věcech. Přirozené spojence vidí pan Fiala v sousedních zemích včetně Rakouska a v některých dalších evropských zemích střední velikosti. Samozřejmě je nutno hledat rozumnou míru shody s největším sousedem a nejsilnější zemi EU-Německem. Pan Fiala vyjádřil naději, že pozice Německa v pro nás klíčových bodech – migrace a další integrace EU, se začne v důsledku změny vnitřních nálad postupně sbližovat s pozicí České republiky.

Je životně důležité, abychom my i ostatní evropské státy plnili své závazky vůči NATO a posilovali obranyschopnost, protože celá historie lidstva ukazuje, že jediný způsob, jak zachovat mír, je být připraven se bránit.

Po skončení diskuse se přítomní rozloučili s p. Fialou srdečným potleskem.