Naši lidé

Josef Martinovský

Předseda místního sdružení 

Alexis Kimbembe

Místopředseda místního sdružení a místostarosta města

Josef Štěpánovský

Místopředseda místního sdružení

Simona Mašatová

Místopředsedkyně místního sdružení

Danuše Pajasová

Pokladnice místního sdružení

Josef Krutský

Člen místního sdružení

Barbora Linková

Členka místního sdružení

Miloslav Kolařík

Zastupitel města

Ivana Šťastná

Členka místního sdružení

Jan Havel

Člen místního sdružení

Jan Poledník

Člen místního sdružení

Eva Jacková

Členka místního sdružení

Jan Angelov-Janev

Člen místního sdružení

Jan Šťastný

Člen místního sdružení, čestný předseda místního sdružení a bývalý starosta města