Koalice v Úvalech pro období 2018-2022 je hotova!

Koalice v Úvalech pro období 2018-2022 je hotova!

Ve středu 24.10. jsme absolvovali závěrečné vyjednávání o povolebním uspořádání s Otevřenými Úvaly. Výsledkem je koaliční smlouva, kterou za MS ODS po schválení radou místního sdružení podepsali náš předseda Ing. Josef Martinovský a oba zvolení zastupitelé, Ing. Alexis Kimbembe a Miloslav Kolařík, a jejíž text si můžete přečíst.
Smlouva zohledňuje všechny základní programové priority obou stran, zároveň však usiluje o udržení finančních nároků v souladu s předpokládanými zdroji.
Na funkci uvolněného místostarosty dle této smlouvy ODS navrhne Alexise Kimbembeho, na funkci neuvolněného radního Miloslava Kolaříka a na funkci předsedy komise pro výstavbu, investice a územní plán Josefa Martinovského.

Pro zobrazení koaliční smlouvy klikněte ZDE