Archiv rubriky: Aktuality

Úvaly – 2.června 2013:  Zpráva povodňové komise Během noci z 1. na 2. června docházelo k zaplavování zejména sklepních prostor nemovitostí v rizikových oblastech, a vodou z vodotečí, v ojedinělých případech  vodou z luk a polí – a místy i vzestupem vody spodní. Tuto situaci, až do ranních hodin dne 2. Června, v oblasti Úval a okolí zvládala úvalská jednotka dobrovolných hasičů. Situaci průběžně monitorovali pracovníci technických služeb města, kteří současně, v mezích možností, likvidovali nánosy větví ve vodotečích, zejména nad mosty a lávkami. K prudkému vzestupu hladiny místních vodotečí došlo v dopoledních hodinách 2. června a mezi 13. až 15. hodinou došlo, dle názoru odborníků, ke zvýšení hladiny nad

72/178