Archiv rubriky: Aktuality

Tak je to tady – Králičina se stala přírodní památkou. Zásluhu na tom jistě má Klub přátel historie a přírody Úval a občanské sdružení Otevřené Úvaly. Předmětem ochrany jsou cenná společenstva mokřadních psárkových  a ostřicových luk podél toku Výmoly, zaplavované rákosiny a drobné mokřady, tvořící spolu s nivou vodního toku krajinářsky a přírodovědecky cenný komplex v jinak urbanizované krajině.  

I když nás povodně trochu zaskočily a rybníky Fabrák, Jámy a Kalák již posloužily jako částečná ochrana před povodní, uskutečnilo se 19. června “slavnostní napouštění”. Revitalizace stála přiblížně 15 milionů Kč. Celkově se v období 2007 až 2013 v Úvalech proinvestovalo více než-li 600 milionů Kč.

Beze slov: http://www.ods.cz/clanek/5081-podam-demisi-na-pozici-premiera

68/178