Výstavba okružní křižovatky I/12 a Jirenské

Výstavba okružní křižovatky I/12 a Jirenské

Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu okružní křižovatky silnic I/12 a Jirenské, viz obrázek. Na první pohled by to měla být pro Úvaly dobrá zpráva. Zklidní se doprava, zvýší se bezpečnost na křižovatce. Avšak vždy platí, že něco je za něco.
1️⃣ Problém je v tom, že se nikdo nezabýval napojením ulice Pražská, která je jedním z hlavních výjezdů z města, do této nové křižovatky.
2️⃣ Realizací této stavby se výrazně ztíží možnost
výjezdu z Pražské do Jirenské ve směru vlevo, tedy na Prahu a Kolín. Důvody:
🔹 Nový okruh přiblíží dopravu z I/12 ke křižovatce Pražská/Jirenská na cca 30m. Tuto vzdálenost auto, jedoucí 50km/hod urazí asi za 2 sec.
🔹 Již nyní se na Jirenské často tvoří před křižovatkou s I/12 kolony, které znemožňují vozidlům z Pražské odbočit doleva, a to nyní prostor na křižovatce pojme daleko více čekajících vozidel, než nové řešení.
🔹 Tuto situaci dále budou zhoršovat vozidla, odbočující z Jirenské doleva do Pražské.
🔹 Veškeré této dopravě bude nutno při výjezdu z Pražské, dávat přednost tak jako doposud, jenom místa a času na to bude nepoměrně méně.
🔹 Do budoucna se tato situace bude ještě zhoršovat, protože vlivem probíhající výstavby Na výpustku a plánované zástavby pole mezi ulicemi Pražská ,V. Špály a silnicí I/12 se intenzita dopravy na předmětné křižovatce ještě podstatně zvýší, jak z Pražské, tak i Jirenské. V
současné době po Pražské jezdí cca 2500 vozidel denně, po Jirenské něco přes 5000.
➡️ Výsledkem budou zejména ve dopravních špičkách kolony vozidel v Pražské ulici, nervozita řidičů, a z toho vznikající kolizní situace, případně i dopravní nehody.
Mám tedy za to, že stavba okružní křižovatky v této podobě Úvalům spíše uškodí, než pomůže. Neobstojí podle mne ani případný argument, že po výstavbě přeložky I/12 tam ubude dálková doprava. Myslím si totiž, že oproti tomu se zvýší počet vozidel, mířících tudy na budoucí MÚK Květnice.
🤔 Co tedy s tím? Jediné dopravně správné řešení je vytvoření okružní křižovatky se čtyřmi větvemi, do které se samostatně napojí i ulice Pražská, spolu se zachováním možnosti samostatného odbočení doprava z Pražské do Jirenské. Samozřejmě to není možné bez vykácení určitého počtu stromů a zvětšení prostoru křižovatky. Vzhledem k tomu, že však okružní křižovatka nemusí být nutně kruh, nýbrž třeba ovál, nebylo by asi kácení tak dramatické, za to však řešení je dlouhodobé a konformní s rozvojem města.