Archiv rubriky: Aktuality

Výstavba okružní křižovatky I/12 a Jirenské

Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu okružní křižovatky silnic I/12 a Jirenské, viz obrázek. Na první pohled by to měla být pro Úvaly dobrá zpráva. Zklidní se doprava, zvýší se bezpečnost na křižovatce. Avšak vždy platí, že něco je za něco. 1️⃣ Problém je v tom, že se nikdo nezabýval napojením ulice Pražská, která je jedním…
Číst více.

Náš předseda Josef Martinovský k problematice parkovací zóny v okolí nádraží

Je nepochybné, že časem bude nutné parkování aut na veřejném prostranství v Úvalech, nejen u nádraží, čím dal více regulovat, neboť aut i obyvatel přibývá a parkovacích míst, paradoxně i vlivem “zeleně” pojaté rekonstrukce uliční sítě, ubývá. Je ovšem otázka, zda čas k regulaci v tak široké zóně, jak je navrženo, nastal už nyní. Zdá…
Číst více.

Oblastní sněm ODS

Dne 19.11. proběhl sněm oblasti Praha-východ za účasti čtyř delegátů místního sdružení Úvaly. Předcházelo mu zasedání oblastní rady, jehož se za Úvaly účastnil člen oblastní rady Josef Martinovský. Obě jednání řídil předseda oblasti Praha-východ, místopředseda ODS pan Martin Kupka. Sněm na návrh rady schválil hospodaření za rok 2018, rozpočet na rok 2019 a členské příspěvky.…
Číst více.

Otevřená rada místního sdružení, listopad 2018

Dne 13. 11. proběhla, jako každý měsíc, otevřená rada místního sdružení. Místostarosta Alexis Kimbembe seznámil přítomné s průběhem a výsledky ustavujícího zasedání zastupitelstva, jakož i s hlavními body jednání rady města, konaného téhož dne. Přítomní po krátké diskusi tyto informace vzali na vědomí. Poté se rozběhla debata o všeobecných politických tématech, jakož i o postojích…
Číst více.