Aktuality

Koalice v Úvalech pro období 2018-2022 je hotova!

Ve středu 24.10. jsme absolvovali závěrečné vyjednávání o povolebním uspořádání s Otevřenými Úvaly. Výsledkem je koaliční smlouva, kterou za MS ODS po schválení radou místního sdružení podepsali náš předseda Ing. Josef Martinovský a oba zvolení zastupitelé, Ing. Alexis Kimbembe a Miloslav Kolařík, a jejíž text si můžete přečíst. Smlouva zohledňuje všechny základní programové priority obou…
Číst více.

Povolební zamyšlení 2018

Vážení čtenáři, jak jsme již avizovali, rozšířená rada místního sdružení ODS za účasti významné většiny členů jednomyslně doporučila dvěma zastupitelům, zvoleným za ODS, pokračovat v koaliční spolupráci se sdružením Otevřené Úvaly. Udělali jsme to i s tím rizikem, že být vidět vedle tak výrazné osobnosti, jako je Petr Borecký, je opravdu obtížná úloha. Myslíme si…
Číst více.

Poděkování a vyzvání k podpoře Jiřího Kozáka v druhém kole senátních voleb

  Vážené Úvalačky a Úvaláci, dovolte mi, abych poděkoval vám všem, kteří jste nám dali ve volbách svůj hlas. Doufali jsme sice, že vás bude více, ale chyby budeme samozřejmě hledat u sebe. 🙂 Za sebe slibuji, že přesto, že mi ke zvolení zastupitelem chybělo asi patnáct hlasů, budu se snažit pro město pracovat co…
Číst více.

Vyjednávání o koalici po komunálních volbách 2018

  Volby máme za sebou, a tak přišel čas vytvářet koalice. Už ihned po volbách jsme měli možnost jednat s případnými koaličními partnery. Jako vůbec první nám nabídl setkání současný starosta Petr Borecký, zástupce Otevřených Úval, našeho dosavadního koaličního partnera. Později i pan Jan Černý z Pro Úvaly. Obě pozvání jsme přijali a obě schůzky byly naplánované…
Číst více.