Aktuality

Koná se „náhradní“ bezpečná sobota

        V letošním roce to bude již 7 let, co ODS zastává vedoucí pozici ve vedení města. A nebyly to jen dotace, které se podařilo získat a realizovat. Důležitý a nikoli nevýznamný byl i sponzoring. A tak si dovolujeme uvést, co se podařilo podpořit: Velká cena města Úvaly v závodech horských kol (65…
Číst více.

Králičina se stala přírodní památkou !!

Tak je to tady – Králičina se stala přírodní památkou. Zásluhu na tom jistě má Klub přátel historie a přírody Úval a občanské sdružení Otevřené Úvaly. Předmětem ochrany jsou cenná společenstva mokřadních psárkových  a ostřicových luk podél toku Výmoly, zaplavované rákosiny a drobné mokřady, tvořící spolu s nivou vodního toku krajinářsky a přírodovědecky cenný komplex v jinak…
Číst více.

Rybníky po revitalizaci se konečně napouštějí

I když nás povodně trochu zaskočily a rybníky Fabrák, Jámy a Kalák již posloužily jako částečná ochrana před povodní, uskutečnilo se 19. června „slavnostní napouštění“. Revitalizace stála přiblížně 15 milionů Kč. Celkově se v období 2007 až 2013 v Úvalech proinvestovalo více než-li 600 milionů Kč.